Podle ISMISS(1), přinášejí miniinvazivní výkony pacientovi významné výhody ve srovnání s klasickými operacemi.

  • Menší výskyt pooperačních komplikací (např. krvácení do epidurálního prostoru, infekce, poškození míšních nervů, zhoršení bolesti).
  • Menší operační rána a minimální ztráta krve.
  • Minimální tvorba pooperačních jizev a fibrózy v epidurálním prostoru.
  • Jednodušší případná chirurgická revize.
  • Rychlejší rehabilitace a dřívější návrat do zaměstnání.


Všechny výkony poskytované na pracovištích EuroPainClinics® se opírají o medicínu založenou na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society).

Proto zastáváme odborný postoj, že:

  • ne každý pacient je vhodným kandidátem pro tento typ léčby,
  • ne každý pacient bude pociťovat stejnou úlevu od bolesti,
  • ne u každého pacienta znamená miniinvazivní přístup lepší přístup.

V EuroPainClinics® je vždy snaha o multidisciplinární posouzení volby dané léčby pro konkrétního pacienta.

1) ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře podle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborem ISMISS dne 28. 1. 2010 / www.ismiss.com

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief