Miniinvazívne výkony prinášajú pacientovi, v porovnaní s klasickými operáciami, podľa ISMISS(1)(1) významné výhody.

  • Menší výskyt pooperačných komplikácií (napr. krvácanie do epidurálneho priestoru, infekcie, poškodenie miechových nervov, zhoršenie bolesti).
  • Menšia operačná rana a minimálna strata krvi.
  • Minimálna tvorba pooperačných jaziev a fibrózy v epidurálnom priestore.
  • Jednoduchšia prípadná chirurgická revízia.
  • Rýchlejšia rehabilitácia a skorší návrat do práce.


Všetky výkony poskytované v EuroPainClinics® sa opierajú o medicínu založenú na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society).

Preto zastávame odborný postoj, že:

  • nie každý pacient je vhodný kandidát pre tento typ liečby,
  • nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti,
  • nie u každého pacienta znamená miniinvazívny prístup lepší prístup.

V EuroPainClinics® je vždy snaha o multidisciplinárne posúdenie výberu danej liečby pre konkrétneho pacienta.

1) ISMISS International Society for Minimal Inervention in Spinal Surgery - Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice podľa príručky "Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery", schválené výborom ISMISS 28.1.2010 / www.ismiss.com

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief