Vysunutie bedrovej medzistavcovej platničky: možnosti chirurgickej liečby

Modernými možnosťami chirurgickej liečby na odstránenie bolesti chrbta sú mikrochirurgia (operácia za pomoci mikroskopu, interlaminárny prístup - medzi plochami stavca) a endoskopia (za pomoci endoskopu, interlaminárny prístup - medzi plochami stavca a transforaminálny prístup - cez otvor stavca). V Európe sú doposiaľ veľmi bežné otvorené chirurgické techniky s použitím zväčšovacích skiel, alebo i bez použitia optických systémov.

Mikrochirurgia využíva otvorený prístup malým kožným rezom v stredovej línii bedrovej chrbtice. Odsunú sa chrbtové svaly a potom sa otvorí alebo odstráni žltý väz. Pod mikroskopom sa opatrne odstráni vysunutie platničky malými kliešťami.

Endoskopický zákrok nevyžaduje otvorený prístup. Kožným rezom s veľkosťou 1 cm sa zavedie endoskop vybavený svetelným zdrojom, vyplachovaním a pracovným kanálom. HD kamerový systém prenáša obraz na monitor a umožňuje operatérovi pracovať pod kontrolou pomocou videa, podobne ako pri artroskopii kolena.

Aké sú výhody endoskopickej operácie?

Pri endoskopickej operácii je viditeľná len menšia operačná rana s veľkosťou 1 cm. Veľmi výraznou výhodou transforaminálneho endoskopického výkonu (vedeného zo strany) je možnosť vykonania bez celkovej anestézie. Tejto možnosti, takzvanej analgosedácii, dáva prednosť väčšina pacientov, pretože pri nej môžu sami dýchať, vnímajú, ale zo samotného výkonu si veľa nepamätajú. Tento druh anestézie prináša tiež rýchlejšie pooperačné zotavenie a s ním i pohyblivosť. Prístup zo strany (t. j. transforaminálny) má ďalšiu výhodu, a tou je absolútne minimalizované riziko pooperačného jazvovitého tkaniva. Dr. G. Michael Hess, medzinárodný ortopedický chirurg a špecialista na endoskopické výkony na chrbtici, v tomto kontexte uvádza: „V mojej skupine pacientov s viac než 1500 operáciami sa za viac než 10 rokov vyskytli iba dvaja pacienti s príznakmi tvorby jaziev v mieste prístupu do chrbticového kanála. Pri oboch došlo k významnému zlepšeniu po injekciách steroidov do chrbticového kanála.“ Naše skúsenosti potvrdzuje niekoľko vedeckých štúdií.

Čas trvania operácie je pri endoskopických postupoch významne kratší, so skorším návratom do práce a s nižším podielom závažných komplikácií. Po endoskopických zákrokoch môžu pacienti vstať po 1 – 2 hodinách. Nie je nutná časovo náročná pooperačná liečba alebo rehabilitácia a je možný rýchly návrat k bežným aktivitám a ku kancelárskej práci. Pooperačný režim je s pacientom individuálne prediskutovaný. Endoskopickú metódu je možné použiť aj na operáciu jednostranného zúženia chrbticového kanála alebo na odstránenie kĺbových synoviálnych cýst (z medzistavcových kĺbov). Centrálne zúženie chrbticového kanála, kostného alebo väzového pôvodu, nie je pre endoskopický prístup vhodné. Tento stav by mal byť operovaný mikrochirurgicky.

Má endoskopický zákrok nejaké nevýhody?

Nie. Každé vysunutie bedrovej medzistavcovej platničky je vhodné pre endoskopický prístup. Vyššie vysvetlenou transforaminálnou a interlaminárnou endoskopickou metódou možno dohromady úspešne operovať okolo 90 % všetkých vysunutí platničky vyžadujúcich operáciu. Prechod na otvorený chirurgický výkon v priebehu operácie nebol dosiaľ nikdy nutný. Podiel opakovaných vysunutí medzistavcovej platničky (nové vysunutie v rovnakej úrovni) sa pri endoskopickej, respektíve mikrochirurgickej metóde pohybuje medzi 5 – 10 %.

EuroPainClinics® potvrdzuje svoju špičkovú expertízu.

„Endoskopickú metódu je ťažké sa naučiť a proces učenia chirurga trvá dlho. Chirurgický výsledok je teda silne previazaný s úrovňou skúsenosti operatéra.“

Dr. G. Michael Hess, spinálny chirurg a špecialista na intervenčnú liečbu bolesti

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief